Coragen 200 SC

Zawartość substancji czynnej: chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)
Grupa IRAC 28

Opis działania: CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.


Termin stosowania środka: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,175 ml /ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,175 ml /ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top