Delegate

Zawartość substancji czynnej: spinetoram (związek z grupy spinozyn) – 250 g/kg (25 %)

Opis działania: INSEKTYCYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa powierzchniowo i translaminarnie. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, szkodniki giną po upływie kilku godzin.

Środek zawiera substancję czynną spinetoram (związek z grupy spinozyn), (nikotynowe receptory acetylocholiny (nAChR) modulatory allosteryczne – (wg IRAC grupa 5).


Termin stosowania środka: Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki.

Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg /ha

Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top