Karate Zeon 050 SC

Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Opis działania: Insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.


Termin stosowania środka: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 ml/100 m2

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Zalecana ilość wody: 5 – 7,5 l/100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top