Teppeki 50 WG

Zawartość substancji czynnej: flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) – 500 g/kg (50%)

Opis działania: TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku, w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu, chmielu, w szkółkach świerku i buka, w szkółkach leśnych, zalesieniach i odnowieniach leśnych oraz na plantacjach nasiennych drzew leśnych


Jabłoń: Mszyce

Termin stosowania środka: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top