Pyranica 20 WP

Zawartość substancji czynnej: tebufenpirad – (związek z grupy pochodnych pirazoli) – 200 g/kg (20%)

Opis działania: Pyranica 20 WP jest środkiem roztoczobójczym w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w sadach jabłoniowych oraz w uprawie roślin warzywnych (pomidor, ogórek, oberżyna) w szklarniach.


Jabłoń: Przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

Termin stosowania środka: Środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do czasu aż owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 71-75).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375-0,5 kg/ha

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top