Ortus 05 SC

Zawartość substancji czynnej: fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

Opis działania: Akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.


Jabłoń: Przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

Termin stosowania środka: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 l/ha

Liczba zabiegów: 1
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Środek można również stosować z dodatkiem adiuwanta w następujący dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,05%.

Zalecana ilość wody: 400 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top