Nissorun Strong 250 SC

Zawartość substancji czynnej: heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) – 250 g/l (23,15%)

Opis działania: Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe.


Jabłoń: Przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec

Termin stosowania środka: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika; od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Środek można stosować łącznie ze środkiem Ortus 05 SC:
Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Nissorun Strong
250 SC + 1,5 l/ha Ortus 05 SC.


Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top