Mospilan 20 SP

Zawartość substancji czynnej: acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów – 20%.

Opis działania: Mospilan 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.


Jabłoń: Mszyca jabłoniowa

Termin stosowania środka: Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha

Liczba zabiegów: 1


Jabłoń: Toczyk gruszowiaczek

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha

Liczba zabiegów: 1


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka

Termin stosowania środka: Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-14 dni.


Jabłoń: Owocnica jabłkowa

Termin stosowania środka: Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

Liczba zabiegów: 1


Zalecana ilość wody: 5,0 – 9,0 l/100 m2


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top