XenTari WG

Zawartość substancji czynnej: Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 (z grupy organizmów mikrobiologicznych) – 54% (540 g/kg)

Opis działania: INSEKTYCYD biologiczny w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej żołądkowym, przeznaczony do selektywnego zwalczania gąsienic motyli powierzchniowo. Po spożyciu środka gąsienice przestają żerować, a następnie giną po upływie 24-72 godzin. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna Bacillus thuringiensis zaliczana jest do grupy 11A.


Jabłoń: Piędzik przedzimek, Owocówka jabłkóweczka, Zwójka siatkóweczka

Termin stosowania środka: środek należy zastosować w momencie pojawienia się gąsienic. Zabiegi wykonać najlepiej w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic (L1-L2).
Wyższe z zalecanych dawek środka stosować przy dużym nasileniu występowania szkodnika lub gdy gąsienice są w starszej fazie rozwojowej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,5 kg/ha (zalecane stężenie środka: 0,1%).

Liczba zabiegów: 10
Odstęp między zabiegami: co najmniej 6 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top