Miedzian Extra 350 SC

Zawartość substancji czynnej: miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350g Cu/l (23,77%)

Opis działania: Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: stosować w fazie zielonego pąka (BBCH 0 – 7). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Liczba zabiegów: 1-2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni: 2.
Uwaga:
Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.


Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top