Mythos 300 SC

Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 300 g /l (28,3%)

Opis działania: Mythos 300 SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, gruszy przed parchem, truskawki przed szarą pleśnią oraz maliny przed szarą pleśnią i przypąkowym zamieraniem pędów malin


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania:
– zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku wegetacji do końca fazy kwitnienia,
– interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
Po okresie kwitnienia środek Mythos 300 SC stosować przemiennie ze środkami o działaniu systemicznym.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Jabłoń: Szara pleśń

Termin stosowania: Środek stosować w fazie pełni kwitnienia i w fazie opadania płatków kwiatowych, zwłaszcza podczas deszczowej pogody.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top