Scala

Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn) – 400 g /l (37,1 %)

Opis działania: FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna syntezy metioniny, Grupa FRAC 9.


Jabłoń: Parch jabłoni

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pękania pąka do fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości (BBCH 53-77), zapobiegawczo co 7-10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Liczba zabiegów: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 200-1500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top