Vaxiplant SL

Zawartość substancji czynnej: laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 45 g/l (4,34%)

Opis działania: INDUKTOR ODPORNOŚCI ROŚLIN – środek ochrony roślin, w postaci koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), stymulujący naturalne mechanizmy odporności roślin uprawnych, dzięki czemu wzmocniona zostaje ich odporność na patogeny.
Po zastosowaniu środka rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych.
Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie układowe.
Substancja czynna środka – laminaryna, związek z grupy polisacharydów należy wg. klasyfikacji FRAC do grupy P04 – substancje naturalne – induktory odporności roślin


Jabłoń: Zaraza ogniowa

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy zielonego pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 56-69), co 8 -10 dni.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Liczba zabiegów: 5
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500 l/ha


Jabłoń: Parch jabłoni (infekcje wtórne)

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, gdy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87).

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Liczba zabiegów: 10
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 400-750 l/ha


Jabłoń: Parch przechowalniczy, gorzka zgnilizna jabłek

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo w okresie poprzedzającym zbiór – od 30 dni przed zbiorem do dnia zbioru.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Liczba zabiegów: 5
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 400-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top