Serenade ASO

Zawartość substancji czynnej: Bacillus subtilis szczep QST 713 – 13,96 g/l (1,34%) (minimalne stężenie 1,042 x1012 CFU/L)

Opis działania: FUNGICYD i BAKTERIOCYD o działaniu powierzchniowym, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), zawierającym szczep QST 713 bakterii Bacillus subtilis, przeznaczonym do stosowania przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby i bakterie.
Bacillus subtilis QST 713 jest bakterią występującą naturalnie w przyrodzie, wykazującą działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzanie substancji, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bacillus subtilis QST 713 konkuruje także z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny. Działanie na choroby bakteryjne polega na blokowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii


Jabłoń: Zaraza ogniowa

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców (owoce osiągają 90% typowej wielkości) (BBCH 60-79).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-8,0 l/ha

Liczba zabiegów: 6
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top