Decis Mega 50 EW

Zawartość substancji czynnej: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %)

Opis działania: Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.


Jabłoń: Kwieciak jabłkowiec

Termin stosowania: Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top