Exirel 100 SE

Zawartość substancji czynnej: cyjanotraniliprol (substancja z grupy antranilowychdiamidów) – 100 g/l (10,2%)

Opis działania: INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.
Substancja czynna cyjanotraniliprol należy do grupy IRAC 28.


Jabłoń: Owocówka jabłkóweczka, zwójki liściowe

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju owoców do fazy dojrzałości zbiorczej owoców (BBCH 70 – 87). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 600 ml/ha (maksymalne stężenie środka 60ml/hL).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500-600 ml/ha.

Liczba zabiegów: 2
Uwaga: w przypadku dwukrotnego zastosowania środka nie stosować częściej niż co drugi sezon na tym samym obszarze
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 840-1500 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top