Pirimor 500 WG

Zawartość substancji czynnej: pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) – 500 g /kg (50%)

Opis działania: Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne.
Na roślinie działa systemicznie.


Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top