Xapiro 05 SC

Zawartość substancji czynnej: fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 50 g/l (4,9 %)

Opis działania: AKARYCYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna fenpiroksymat zaliczana jest do grupy 21A.


Jabłoń: Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 750-1000 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top