Sivanto Prime

Zawartość substancji czynnej: flupyradifuron (substancja z grupy butenolidów) – 200 g/l (17,09%)

Opis działania: INSEKTYCYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji. W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna flupyradifuron zaliczana jest do grupy butenolidów – 4D


Jabłoń: Mszyca jabłoniowo-babkowa, Mszyca jabłoniowo-zbożowa

Termin stosowania: po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, w okresie od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia (BBCH 56 – 65)

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Termin stosowania: po przekroczeniu progu zagrożenia, w okresie od fazy opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha

UWAGA: W przypadku stosowania dawki 0,9 L/ha w ochronie jabłoni środek stosować co drugi rok na tej samej plantacji.

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.


Scroll to Top