Zgorzel kory i rak kory drzew jabłoni

  • Zgorzel kory - Sprawca choroby: łac. Pezicula malicortricis , ang. Apple anthracnose

Objawy choroby:
Objawy zgorzeli kory mogą występować w różnej formie. Zależy to w dużym stopniu od patogeniczności grzyba, pory zakażenia i porażonych organów. Najczęściej spotykanymi objawami są eliptyczne, wydłużone, nekrotyczne plamy powstałe wokół ran – miejsc infekcji. Najgroźniejszą formą choroby jest obumieranie kory na długich odcinkach pędów lub częściej pnia. Porażenie pnia prowadzi zwykle do zniszczenia młodych drzew. Nekrozy wyraźnie odcinają się od zdrowych tkanek. Kora w miejscu porażenia zapada się i pokrywa drobnymi, ciemnymi wzniesieniami, z których w czasie wilgotnej pogody wyciekają krople szarobiałego lub kremowego śluzu. Choroba wyrządza największe szkody w pierwszym roku po posadzeniu drzew. Drzewa mogą ulegać zakażeniu przez cały okres wegetacji, jednak najsilniejsze i najbardziej szkodliwe jest zakażenie jesienią i wiosną. W sadach starszych grzyby infekują najczęściej krótkopędy powodując ich zranienia.

  • Rak kory drzew jabłoni - Sprawca choroby: łac. Phacidiella discolor, ang. Phacidiella canker


Objawy choroby:
Grzyb poraża wierzchnie warstwy kory młodych pędów, gałęzi i konarów. Wraz z rozwojem choroby kora pęka, odstaje od chorej tkanki i złuszcza się. Na gałęziach, wokół porażonych krótkopędów rozwijają się zgorzele. Grzyb wywołuje także nekrozy, jeżeli wywołują one cały obwód pędu – jego część znajdująca się powyżej – zamiera. Obumarłą korę pokrywają ciemnoczarne skupienia zarodników konidialnych. Patogen wywołuje również zmiany na dojrzałych owocach w postaci tzw. zgnilizny przyszypułkowej.

Zwalczanie:
Profilaktyka i zwalczanie polega na wycinaniu porażonych gałęzi. Obumarłe drzewa należy usuwać z sadu.

Zobacz preparaty zwalczające Zgorzel kory i rak kory drzew jabłoni: