Miodówka gruszowa plamista

Miodówka gruszowa – łac. Psylla piri, ang. Pear psylla

  • Miodówka gruszowa plamista – łac. Psylla piri
  • Miodówka gruszowa czerwona – łac. Psylla pirisuga

Opis gatunku i szkodliwość:
Na gruszy notuje się co najmniej dwa wyżej wymienione gatunki miodówek. Oba gatunki występują powszechnie w Polsce, często łącznie. Biologia ich jest podobna.
Miodówki są to owady o ciele długości 4,5 mm, pomarańczowe, posiadające dość duże skrzydła. Ich jaja są owalne, umocowane w tkance za pomocą wyrostka. Larwa jest żółtawa, długości około 4 mm, później jasnobrązowa do ciemnobrązowej.
Larwy i dorosłe samice nakłuwają liście grusz i wprowadzają do tkanek ślinę, wskutek czego następuje skręcanie się liści i marszczenie blaszek liściowych. Wzrost pędów zostaje zahamowany, następuje ich wyginanie się a nawet zasychanie całych gałęzi i drzew. W razie licznego pojawu szkodnika, zwłaszcza w młodych sadach, drzewa wyglądają jak spalone. Szkodniki wytwarzają rosę miodową, która sprzyja rozwojowi czarnych grzybów sadzakowych na liściach, co zmniejsza powierzchnię asymilacyjną. Z porażonych zawiązków wyrastają zdeformowane owoce. Miodówki są wektorami choroby powodującej zamieranie grusz.

Zwalczanie:
Zaleca się zwalczanie larw wiosną, a dorosłych osobników w okresie bezlistnym. Liczebność miodówek można oceniać zawieszając w koronach drzew żółte i zielono-żółte tablice lepowe.

Zobacz preparaty zwalczające Miodówka gruszowa plamista: